Finansiering

Vi erbjuder våra kunder kontantbetalning mot faktura eller möjlighet till olika hyreslösningar inklusive serviceavtal till en fast månadskostnad genom vårt samarbete med finansbolag.

Vad innebär att Hyra?

Hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning.

Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen och belastar inte företagets långfristiga skulder. Att hyra binder inte kapital, budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden. Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad.

Efter hyrestidens slut kan följande alternativ väljas:

  • Kund lämnar tillbaka utrustningen till oss
  • Kund förlänger avtalet
  • Kund byter utrustningen mot ny och tecknar ett nytt hyresavtal

Varför skall Ni hyra?

  • Säker finansiering – snabbt, enkelt och personligt
  • Behåll likviditet – bind inte kapital
  • Finansiering upp till 100%
  • Kostnaden tas upp som en driftskostnad i resultaträkningen
  • Behåll handlingsfriheten
  • Frigör utrymme till andra investeringar

Kontakta oss för mer information!